torsdag 6. september 2007

Stickrs


Bergen 10 aug. 2007

Eg ser ikkje mykje Stickrs i Bergen.
Kanhende skal vi vera glad for at byen ikkje flommer over av Stickrs, for når vi snakkar om forsøpling, ja så vil eg sei eit område ber meir preg av forsøpling når vi ser vegger fulle av oppklistra papir enn av skrifta direkte på veggen.
Og, på samme tid er det litt artig med stickrs - når vi ser på dei.
Vi må rekne med å sjå meir og meir stickrs her i by'n og. Blir det slik, ja så skal eg sjå på dei i staden for å irritere meg.

Ingen kommentarer: